OSMAŃSKI WOJOWNIK
Zwiększ siłę bazową o 1 z każdym następnym zagranym osmańskim wojownikiem. Gdy na polu znajduję się 2 lub więcej osmańskich wwojowników, przyzywane są wszystkie ich egzemplarze z talii.