SASHA GRAY
Obciaga sojuszniczym jednostką i dodaje im 69 siły