RAM PAM PAM
Przyzywa 2 golemy ram i pam o sile 1 po zniszcieniu przybywa Golem ReEdix o sile rozchodniaczka.