BRAT ZAKONNY
Po upłynięciu dwóch tur przywołuje jednostkę Brata Zakonnego z talii.