DETTLAFF: WAMPIR WYŻSZY
Opis: "Jeśli wierzysz w jakichś Bogów... Lepiej zacznij się do niech modlić." Zmniejsz siłę jednostek po stronie rywala o 1, zwiększ siłę Dettlaff o 3 za każdą zniszczoną jednostkę przez ten efekt.