MAJSTER
+30% do zarządzania Potrafi pokierować armię z robotników