AENYEWEDDIEN;ISKRA
Ulepsz 2 losowe jednostki w ręce o 3 i osłab 2 losowe jednostki w ręce wroga o 3