NOSFERATA
**Wampir**___**Stwórz** w wybranym rzędzie po swojej stronie Pełnię oraz Krwawy Księżyc po stronie przeciwnika.