GAUNTER O'DIM: PAKT
**Rozmieszczenie:** Wybierz 2 wybranych wrogów. Jeżeli w przeciągu 3 tur zostali oni przeniesieni na cmentarz, zniszcz najsilniejszego wroga w rzędzie naprzeciwko.