WYBUCHOWA BECZKA
Zmniejsz siłę wszystkich osłabionych jednostek w rzędzie o 4 a nieosłabionych o 3