GERALD:AKSJA
Zmień wszystkie złote jednostki w tym rzędzie na srebrne. +1 do siły za każdą jednostke. Zmień jedną dowolną jednostke na polu w brązową.