OFIRSKI MAG
Przywołaj losowa srebrna jednostkę z tali