ZYGFRYD Z DENESLE
Zwiększ siłę Zakonników Płonącej Róży po tej samej stronie o 2.