ROSA VAR ATTRE
Zmniejsz o połowę siłę dowolnej jednostki rywala ( innej niż złota) w lustrzanym rzędzie.