ABELARD
Loyal/Disloyal Jeśli ta jednostka znaduje się po stronie przeciwnika na początku każdej twojej tury zrań wszystkie jednostki w tym rzędzie o 1. Jeśli ta jednostka znajduje się po twojej stronie na początku każdej twojej tury wzmocnij wszystkie jednostki w tym rzędzie o 1.