LIKWIDATOR DYWIZJI VERDEN
**Rozmieszczenie:** Przenieś brązową kartę ze szczytu talii rywala na jego cmentarz.