SKUBUS
-Po nakarmieniu ciasteczkiem dobrania jednej karty -Kiedy w rzędzie występują fajki zwiększające wytrzymałość o 3. "Grrr"