SYLWIA SZTANDUR
Heiluje w stronę wybranego przeciwnika, który następnie przechodzi na stronę nazistów.