ŁUK FOLANA
Dodaj wybranej jednostce 3 do siły bazowej.