DZIK MORSKI
**Drakkar**, **Klan Drummond**___Dodaj 2 punkty gdy jakaś karta zostanie zablokowana lub odblokowana