UMA
Po dwóch turach dobiera dowolną srebrną kartę z tali przeciwnika i dodaje do twojej ręki .