MARIUSZ PUDZIANOWSKI
"Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji."