MORTEISEN
**Rozmieszczenie:** Zagraj wybranego brązowego żołnierza z twojej talii.