BORCH TRZY KAWKI
Stwórz Veę i Teę (Vea i Tea mają wartość 5. Jeżeli jedna z nich zginie, to druga zostaje wzmocniona o wartość bazową zniszczonej jednostki)