SUKKUB
Przejmij siłę wszystkich jednostek w rzędzie, przenieś je na cmentarz.