MISTRZ I UCZEŃ
Utwórz losową Ciri po swojej stronie pola bitwy i Geralta po wrogiej LUB Utwórz losowego Geralta po swojej stronie pola bitwy i Ciri po wrogiej.