DETMOLD
Stwórz kopie i zagraj ostatnio zagraną kartę jednostki (inną niż złota).