ZYGFRYD Z DENESLE
Odejmij 7 punktów dowolnej jednostce rywala.Jeżeli jednostka rywala przeżyje, Zygfryd otrzymuje dodatkowe 3 punkty.