ELITARNY WOJOWNIK: REGIPS
Przyzywa resztę elitarnych wojowników z talii a ich siła wzrasta o losowo: 5,3,2 punkty.