SKOWRONEK
Używa zabójczego riffu na wszystkich przeciwników zadając 10 obrażeń