DANUTA PIWCZYK
Zagraj kartę ,, Kotki" lub ,, Baby". Gdy na stole pojawi się karta ,,K-00", zwiększ siłę tej karty o 4.