POŁUDNICA
Zrań o 1pkt. każdą kartę, która pojawi się po stronie przeciwnika (inną niż złota)