RENFRI
Odejmij 1 punkt wszystkim jednostkom wroga (innym niż złote). Dodaj do swojej siły 2 punkty za każdą zniszczoną jednostkę wroga.