SH'EENAZ
**Bestia**. **Rzuć pełnię księżyca** na dwa wybrane sojusznicze rzędy lub **rzuć deszcz** na dwa wybrane wrogie rzędy.