MAGISTER
Zatruj wybraną jednostkę przeciwnika (inną niż złota), na początku każdej tury rywala zmniejsz jej ilość punktów o 3. Jeśli Magister będzie obecny na polu przy śmierci otrutej jednostki przeniesie efekt na losową inną.