JANICZEK: RAFIX
Zagraj wszystkich Janiczków z tali.