JULIA ABATEMARCO
**Rozmieszczenie**: Odrzuć kartę z ręki a następnie wzmocnij tę jednostkę o siłę odrzuconej karty i stocz pojedynek z wybranym wrogiem.