KADET VRIHEDD
Zmniejsz siłę dwóch jednostek rywala (inne niż złote) o 4.