BARGHEST
Przywołaj na swoją stronę wszystkie egzemplarze karty (3) w tym rzędzie, w którym pojawiło się więcej niż 3 karty.