RAKOWY GIMNAZJALISTA
Rozsiewa raka po wszystkich liniach i zadaje 69 obrażeń wszystkim przeciwnikom.