KRYCHANT
Zadaje 2 punkty obrażeń, każdej karcie w linii przeciwnika. Jeśli po twojej stronie jest wiedźmin wzmacnia go o 12