CARMEN
UWODZENIE ....................................... Przeciągnij jednostkę rywala (inna niż złota) na zagrany rząd