SEXMASTERKA
Rozmieszczenie: Zagraj wszystkie raki z talii,