NILFGAARDZKA CYTRYNÓWKA
Wybierz jedno: uzdrów jednostkę i ulepsz ją o 4 lub zresetuj jednostkę i okalecz ją o 4.