VANADÁIN
Usuń z gry 2 karty o sile 6 lub mniejszej