KRÓLEWSKA ZBROJOWNIA
Stwórz na wybranym swoim rzędzie efekt "Zbrojownia". Usuwa on, i zapobiega nałożeniu na rząd zagrożeń. Co turę, na początku tury, wzmocnij 2 jednostki, które nie były wzmacniane lub opancerzane, o 1, i dodaj im 1 punkt pancerza