OTTO DUSSART
Nadaj lub odbierz "wytrzymałość" wybranej karcie.