YENNEFER: BARIERA
**Rozmieszczenie:** Wybierz dowolny rząd po swojej stronie. Nałóż na niego barierę, która sprawi, że do końca gry nie będzie można zagrać efektu pogodowego w ten rząd.