SHAKALAKA
,, Gagduuum Gazdhraaak ... "Przywołał z stosu kart na pole bitwy karta ,, Balrog".