MATIAŠ LETKO
Keď ho položíš na hracie pole môžeš ho otočiť